Skip to Content

Development of social market products in agribusiness

 

EU Social Agricultural Development Project

Development of social market products in agrobusiness /
Razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu (RSTPA)

 

funded by
 
EU Social Fund
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl
 
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities of the Republic of Slovenia / http://www.mddsz.gov.si/ 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/ess/opomnik_ESS_avg-sept.pdf
http://www.un.gov.si/fileadmin/un.gov.si/pageuploads/Priloga1_pregled_06112014.pdf
 
 
Lead partner of the project:
PAN-NUTRI - Agricultural and Food Technology Centre / Kmetijsko živilski tehnološki center
http://www.pan-nutri.si/ ;
 
Project Partner:
Herbalists Association of  Pomurje / Društvo zeliščarjev Pomurje
http://www.dzp.lrf-pomurje.si/o-nas2/ ;
www.facebook.com/pages/DRUŠTVO-ZELIŠČARJEV-POMURJE/141133375912700 /
 
Support project partners:
Panvita d.d.
http://www.panvita.si/
 
Biotehniška šola Rakičan 
http://www.solarakican.si/sola /
 
 
Project Director: Majda Robić - President Herbalists Association of  Pomurje
Contact: majda.robic@gmail.com  /  drustvo.zeliscarjev.pomurje@gmail.com
 
Technical Project Direktor: Dr. Saša Štraus - Direktor PAN-NUTRI
Contact: sasa.straus@pan-nutri.si

 

Follow the project on social media:                   

RSTPA on Facebook                                                              https://www.facebook.com/events/679770312064637/

 

RSTPA on Partners NEWS                                                                                                       http://www.pan-nutri.si/aktualno

http://www.dzp.lrf-pomurjhttp://www.pan-nutri.si/aktualno/iii-zeliscni-forum-zakljucna-konferenca-projekta-rstpae.si/projekti/

 

RSTPA in Government of the Republic of Slovenia & EU EP NEWS                                                      http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/glasovanje 

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/e-novice-april-2016.pdf

http://www.eu-skladi.si/

 

RSTPA on NEWS

http://www.eromaresource.com/project/razvoj-socialnih-trnih-produktov-v-agroivilstvuthe-development-of-the-social-market-products-in-agribusiness.html

http://konopko.si/novice/19/1/0/poskusna-setev-srbske-sorte-helena

http://www.tvradgona.si/arh_novic_levo.asp?zs=10524

http://www.vecer.com/clanek/201210065834841

http://www.p-inf.si/aktualno/pomurje/ekolosko-kmetijstvo-idealno-za-socialno-podjetnist/

https://www.evensi.com/projekt-razvoj-socialnih-trznih-produktov-v-agrozivilstvu/115145375

http://www.pomurec.com/vsebina/25600/II__ZELISCNI_FORUM_RS_Zeliscarstvo_-_priloznost_in_alternativa_v_slovenskem_socialnem_podjetnistvu_in_v_ekoloskem_kmetijstvu

 

 

 

WHC FB group

WHC FB news

Twitter WHC

 

Event co-financed by:MNZ logo

 

Gospodarska zbornica Slovenijewhc notice